Black Painting งานศิลปะจากช่วงเวลาอันมืดหม่นในชีวิตของ Francisco Goya

Black Painting งานศิลปะจากช่วงเวลาอันมืดหม่นในชีวิตของ Francisco Goya

Black Painting งานศิลปะจากช่วงเวลาอันมืดหม่นในชีวิตของ Francisco Goya

The Black Paintings (ในภาษาสเปนเรียกว่า Pinturas negras) คือชื่อเรียกผลงาน 14 ชิ้นที่ถูกวาดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตของ Francisco Goya ศิลปินคนสำคัญแห่งยุคจินตนิยม (Romanticism)โดยผลงานที่ถูกวาดขึ้นในช่วงปี 1819 - 1823 ทั้ง 14 ชิ้นที่อยู่ในซีรีส์ The Black Painting นี้ล้วนนำเสนอเรื่องราวความบ้าคลั่งและความหลอนจิต อันเป็นภาพสะท้อนต่อความกลัวว่าตัวเองจะเสียสติของ Goya และความประหวั่นพรั่นพรึงต่อชะตากรรมของมนุษยชาติที่กำลังเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของสงครามและการห้ำหั่นกันเองของมนุษย์

ในปี 1819 Goya ที่อายุได้ 72 ปี ได้ย้ายสถานที่พำนักไปอยู่ในบ้านสองชั้นที่มีชื่อเรียกว่า ‘บ้านคนหูหนวก’ (Quinta del Sordo) ที่ตั้งอยู่นอกกรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งชื่อนี้ก็ได้มาตั้งแต่เมื่อครั้งเจ้าของบ้านหูหนวกคนเดิมยังอาศัยอยู่ และจะด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่อาจรู้ได้ ในตอนที่ Goya ย้ายมายังบ้านหลังนี้ เขาเองก็แทบจะสูญเสียการได้ยินจนเกือบหูหนวก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการล้มป่วยเมื่อตอนที่เขาอายุ 46 ปี

แม้ว่าไฟจากสงครามนโปเลียนและจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศสเปนจะได้มอดลงไปแล้ว แต่ความสิ้นหวังในมนุษยชาติกลับหยั่งรากลึกในจิตใจของ Goya เขาวิตกและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา และเริ่มแสดงอาการของการสูญเสียการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง การ ‘รอด’ จากการเกือบเป็นคนวิกลจริตมาได้ถึง 2 ครั้งกลับทำให้เขายิ่งวิตกกังวลว่าตัวเองจะกลายเป็นคนเสียสติ ซึ่งการอยู่กับการป่วยไข้ทางใจนี้ก็นำไปสู่การสร้างผลงานชุดสุดท้ายในชีวิตของเขาอย่าง Black Paintings ที่มีเอกลักษณ์คือการเลือกใช้สีน้ำมันมาวาดฉากตอนอันน่าขนลุกลงไปบนกำแพงตรง ๆ โดยเลือกใช้บรรดาสีอันแสนหม่นหมองในการนำเสนอฉากเหล่านั้น

The Black Paintings เป็นผลงานส่วนตัวที่ Goya ไม่เคยตั้งใจที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน สุดท้ายแล้วบ้านคนหูหนวกแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นดังสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมเรื่องราวความบ้าคลั่งอันเป็นบทสุดท้ายในชีวิตของศิลปินใหญ่ ซึ่งในกาลต่อมา ภาพวาดฝาผนังทั้ง 14 ภาพก็ได้ถูกเซาะออกมาเพื่อนำไปทาบลงบนผืนผ้าใบ และถูกเก็บรักษาไว้ใน Museo del Prado แห่งกรุงมาดริด