280610485_600062241637154_2511882976593251096_n.jpeg

ชวนไปนิทรรศการ From Color to Plane เพราะภาพวาดไม่จำเป็นต้องเป็นภาพแทนของสิ่งใด

Post on 23 May

ปิดให้ชมกันแล้วกับนิทรรศการ From Color to Plane โดยศิลปิน ‘วสันติ เพ็ชรกุล’ นิทรรศการภาพวาดที่ชวนทุกคนย้อนกลับไปให้ความสำคัญของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์

ในนิทรรศการครั้งนี้ วสันติสร้างสรรค์สร้างภาพวาดแต่ละภาพขึ้นโดยการระบายสีแต่ละเฉดซ้อนทับลงบนแผ่นไม้ราบเรียบทีละชั้น ๆ จนเกิดเป็นชั้นสีที่ทับซ้อนกันนับร้อย แต่ละชั้นสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหวางพื้นที่และเวลา กลับกัน แต่ละภาพที่เขาวาดขึ้นนั้น ศิลปินไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวใด ๆ เพราะเขาเชื่อว่างานจิตรกรรมไม่จำเป็นต้องแสดงภาพแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงแสดงเนื้อแท้ตัวได้ก็พอ

ภาพวาดทุกภาพ ชั้นสีทุกชั้นจึงแสดงออกถึง “การวาดภาพ” ที่เป็นสาระของมันอย่างแท้จริง

นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงที่ Mini Xspace ชั้น 1

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ติดตามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ Xspaceartgallery