ชัยวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี
ชัยวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี
ถ้าลูกค้าอยากให้กระโดด ก็จะถามว่าโดดสูงแค่ไหน