281129760_602474994729212_2994503161214268598_n.jpg

ศิลปินเฟมินิสต์ Barbara Kruger หยิบงานเมื่อปี 1989 มาสร้างใหม่เพื่อต่อต้านการยกเลิกสิทธิการทำแท้งในอเมริกา

Post on 23 May

ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในงานชิ้นสำคัญ ๆ ของศิลปินเฟมินิสต์ Barbara Kruger เชื่อว่า ‘Your body is a battleground’ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1989 เพื่อใช้ในการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิเหนือเรือนกายของผู้หญิงในกรุงวอชิงตันดีซี และที่สำคัญคือเพื่อให้รัฐบาลบัญญัติให้การทำแท้งเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

ในปีนี้ คริสตศักราชนี้ Barbara Kruger ก็ได้หยิบงานชิ้นเดิมมาสร้างใหม่อีกครั้งเพียงแต่เปลี่ยนคำพูดว่า ‘Your body is a battleground’ เป็น ‘Who becomes a ‘murderer’ in post-Roe America?’ เพื่อตั้งคำถามถึงฆาตรกรที่แท้จริงหากกฎหมายการทำแท้งเสรีถูกยกเลิก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อต่อต้านคณะตุลาการศาลสูงสุดที่จะยกเลิก Roe v. Wade กฎหมายทำแท้งเสรีก่อนสัปดาห์ที่ 24 ของการตั้งครรภ์ของเมื่อปี 1973

แต่เชื่อหรือไม่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผลงานชิ้นนี้ของเธอถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องอำนาจในร่างกายของผู้หญิง เพราะในช่วงปลายปี 2020 ผลงานชิ้นนี้ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงต่อต้านกฎหมายการทำแท้งใหม่ของโปแลนด์ด้วย

น่าแปลกใจที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป ผลงานชิ้นนี้ก็ยังคงร่วมสมัยอยู่เสมอ ไม่แน่ใจว่าเพราะ Kruger มองเห็นอนาคต หรือเพราะสังคมยังคงย้อนกลับมาที่จุดเดิม จุดที่ริดรอนอำนาจในร่างกายของผู้หญิงไปจนหมดสิ้น

อ้างอิง : https://bit.ly/3FFY3lS