สิริมา ไชยปรีชาวิทย์
สิริมา ไชยปรีชาวิทย์
คนรุ่นใหม่ : ก็แค่พิธีกรรายการ self-quarantour สิริมา : จริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัท
Documenta Fifteen พาทัวร์หนึ่งในเทศกาล Top 3 ของโลกศิลปะที่ความก้าวหน้าและความดราม่ามาพร้อมกัน
High Altar of Fantasy ที่ VERSAILLES
Self Quarantour
Posted on Mar 14
แกงหม้อใหญ่! 3 เรื่อง Gossip ที่คุณอาจไม่เคยรู้ใน Vatican Museum
Self Quarantour
Posted on Mar 14