177727839_310936840549697_5034120663038080683_n.jpg

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

Post on 20 March

โอดะ มายูมิ (Oda Mayumi) คือศิลปินชาวญี่ปุ่น เธอเกิดเมื่อปี 1941 ในครอบครัวที่นับถือในศาสนาพุทธ การเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศความศรัทธาในศาสนาพุทธจึงกลายเป็นซับเจกต์หลักในงานของโอดะเสมอมา

เอกลักษณ์ในงานของโอดะโดดเด่นด้วยการนำเสนอภาพวาดหญิงสาวผู้มีเรือนร่างอวบอิ่ม ท่าทางและองค์ประกอบที่รายล้อมทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ทันทีว่าหญิงสาวในภาพคือเทวี หรือบางทีก็อาจเป็นพระพุทธเจ้าในรูปลักษณ์ของผู้หญิง

การนำเสนอภาพพระพุทธเจ้าในเวอร์ชั่นผู้หญิงของโอดะคือวิธีการนำเสนอพลังของผู้หญิง และอำนาจแห่งอิสตรี ภาพวาดของเธอมักจะถูกถ่ายทอดในลักษณะแบนเหมือนภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ด้วยลายเส้นเรียบง่าย ซึ่งเทคนิคนี้ก็ช่วยสร้างทั้งอารมณ์ขันให้กับภาพ และเป็นการเปิดเปลือยความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาด้วย

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น

<p>โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น</p>

โอดะ มายูมิ ผู้ผสมผสานศิลปะเข้ากับศาสนาพุทธในขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น