36AEFC52-C763-422A-BF8E-812B61AB44B6.jpg

Tomorrow City ภาพถ่ายเมืองร้างที่ไร้ซึ่งอนาคต

Post on 16 April

ภาพที่เราเห็นเหล่านี้ ถูกถ่ายในประเทศที่พัฒนารวดเร็วและทันสมัยอย่างเกาหลีใต้ ท่ามกลางภาพลักษณ์ที่เจริญก้าวหน้าของประเทศ กลับมีพื้นที่เมืองร้างในเมือง Songdo ที่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยตึกหรูหราอลังการ แต่ความรกร้างไร้ผู้คนของที่แห่งนี้กลับทำให้เรารู้สึกสวนทางกับชื่อ “Tomorrow City” ที่ฟังไปแล้วอาจคล้ายเป็นการตั้งเพื่อประชดประชันอย่างไรอย่างนั้น

ภาพถ่ายชุดนี้เป็นฝีมือการถ่ายของ Olgaç Bozalp ช่างภาพชาวตุรกีที่เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้เป็นครั้งแรก ตึกสูงที่ก่อด้วยซีเมนต์เรียงต่อกันเป็นแถวล้วนถูกวางแผนมาอย่างดีเพื่อให้เป็นแหล่งพักอาศัยสุดหรู แต่กลับดูไร้ซึ่งจิตวิญญาณ ภาพความฝันที่ผู้ออกแบบคิดไว้ว่าลูกหลานของเขาจะมีชีวิตอย่างไรในอนาคตกลับไม่เกิดขึ้นจริงด้วยสภาพเศรษฐกิจ รายได้ของผู้คนในพื้นที่ และราคาของห้องชุดสุดแพงที่สวนทางกัน ทำให้โครงการเมืองนี้กลายเป็นที่รกร้าง

Bozalp บันทึกภาพเหล่านี้ไว้ด้วยความสงสัยว่า เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดา แล้วมนุษย์เราวาดฝันชีวิตของคนรุ่นต่อ ๆ ไปไว้ที่จุดไหน และอะไรคือทางเลือกที่ดีในการวางแผนอนาคตของคนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เพียงโครงการคอนโดหรูหราทันสมัยสำหรับคนมีฐานะเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสิ่งอื่น ๆ บนโลกที่ต้องอยู่ร่วมกันอีกด้วย