NFTs ที่มาก่อนกาล! งานศิลปะดิจิทัลของ Andy Warhol ในยุค 80s ถูกขุดมาขายในราคา 3 ล้านดอลลาร์!

Post on 24 January

ใคร ๆ ก็ยกย่องให้ แอนดี วอร์ฮอล เป็นเจ้าพ่อป็อปอาร์ตผู้ทำทุกอย่าง ‘ล้ำ’ เกินหน้ายุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือวิถีการมองโลก แต่ใครจะเชื่อว่า ย้อนกลับไปในยุค 80s ที่คอมพิวเตอร์รุ่นทันสมัยที่สุดยังเป็นแบบจอหนากับภาพ 8 บิต วอร์ฮอลได้สร้างผลงานดิจิทัลอาร์ต เพื่อที่ในอีกสามทศวรรษผ่านมา มันจะถูกนำมาขายในรูปแบบของ Crypto Art หรือ NFTs งานศิลปะในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กำลังบูมสุด ๆ ในโลกศิลปะตอนนี้!

ผลงานศิลปะดิจิทัลของวอร์ฮอลที่ว่านี้ก็คือคอลเลกชั่นผลงานที่มีชื่อว่า Amiga (1985) ซึ่งตั้งชื่อตามคอมพิวเตอร์ Commodore’s Amiga 1000 ที่ถูกใช้ในการสร้างผลงานชุดนี้ โดยผลงานดิจิทัลของวอร์ฮอลชุดนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี 2014 ในแผ่นฟลอปปีดิสก์เก่า (มีใครเคยใช้สิ่งนี้มั้ย?) ประกอบด้วยภาพพอร์เทรตของวอร์ฮอลจำนวนสองภาพ ภาพดอกไม้ที่กลายเป็นลายเซ็นของวอร์ฮอล ภาพกล้วย และภาพซุปแคมป์เบลกระป๋องอันเลื่องชื่อของวอร์ฮอล

ล่าสุด Christie บริษัทจัดประมูลศิลปะชั้นนำของโลก ก็ได้นำคอลเลกชั่น Amiga ของวอร์ฮอลออกประมูลในรูปแบบ NFTs โดยสามารถปิดประมูลไปได้ที่ราคา 3.38 ล้านดอลลาร์! (ประมาณ 105 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม การบิทผลงานของวอร์ฮอลในรูปแบบ NFTs ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชนะประมูลจะได้ครอบครองผลงานตัวจริงของวอร์ฮอล แต่ผู้ชนะประมูลจะได้ครอบครองผลงานของวอร์ฮอลในรูปแบบศิลปะดิจิทัลที่จะอยู่ในระบบ Blockchain ซึ่งนับว่าเป็นการครอบครองงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่เราต้องจับตามองกันต่อไป

อ้างอิง: Andy Warhol created some NFTs in the 80s and they just sold for $3.38 million