‘Anthropocene’ ก่อนทุกชีวิตจะสูญพันธ์ ลองมามองความน่าสะพรึงของโลกกันใหม่อีกสักรอบ

Post on 21 June

ทำความเข้าใจสิ่งรอบตัวยังไงก็คงเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องทำขนาดที่เอาตัวเองไปอยู่กับฝูงแมลงวันเลยหรือ?

‘Anthropocene’ คือนิทรรศการกลุ่มที่ได้ชื่อมาจากแนวคิดเรื่องยุคสมัยของโลก ที่มนุษย์ได้ส่งผลกระทบเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในระบบนิเวศของโลก ศิลปินทั้งสามคือ พรภพ สิทธิรักษ์, ปานพรรณ ยอดมณี และประเสริฐ ยอดแก้ว ใช้เทคนิควิธีที่ต่างกันเพื่อตั้งคำถามกับการกระทำต่าง ๆ ของมนุษย์

‘ประหลาด แต่ก็แฝงนัยยะไว้ได้เกินกว่าภาพที่ไม่น่ามองนั้น’ คือความคิดของเราที่มีต่องานชุด Inhumane ที่ศิลปินประเสริฐ ยอดแก้ว นำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปิดล้อม กับฝูงแมลงวันที่เกาะตามเนื้อตัวทั่วร่างกาย ซึ่งเขาตั้งใจจะสื่อถึงปัญหาของคนในชุมชนแออัดซึ่งเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ภาพที่ชวนมวนท้องนี้ จึงอาจเป็น “ความจริง” ของโลกที่กำลังเน่าลงเรื่อย ๆ จนเรียกว่าวิกฤติได้แล้ว แต่แค่เราเองไม่ทันรู้สึก หรือที่จริง อาจจะรู้สึกอยู่ด้วยซ้ำ แต่แกล้งทำเป็นไม่สนใจ

เช่นเดียวกับงานของพรภพ สิทธิรักษ์ และปานพรรณ ยอดมณี ที่ต่างก็เสนอความน่าสะพรึงกลัว ภาพของหายนะหรือความตาย ในสัญลักษณ์โครงกระดูกและลวดลายแบบศิลปะประเพณีที่อ่อนช้อย ตามแบบฉบับของมนุษย์ ทำให้หายนะนั้นไม่ได้จำกัดแค่ในธรรมชาติที่ไม่รวมมนุษย์เข้าไปด้วย แต่เป็นความตายของธรรมชาติ ที่มีผู้คนเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย และอาจเป็นต้นเหตุของกระบวนการทั้งหมดนี้ก็ได้

ผลงานทั้งหมดในนี้เชื่อมมนุษย์กลับเข้าสู่ระบบนิเวศของโลก และชี้ให้เห็นว่ามุมมองจากดวงตาเล็ก ๆ ของเรา ก็อาจกำลังตีความและควบคุมโลกอย่างมหาศาล และในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นว่าดวงตาของเรา อาจกำลังมองข้ามการล่มสลายครั้งใหญ่ และไม่เห็นความน่ากลัวของโลกปัจจุบันนี้เลย ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

‘Anthropocene’ นิทรรศการกลุ่มโดยพรภพ สิทธิรักษ์, ปานพรรณ ยอดมณี และประเสริฐ ยอดแก้ว จัดแสดงที่ West Eden ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2567