ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
อดีตช่างมัน ปัจจุบันช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
ศิลปิน ‘เจือง กอง ตุ่ง’ และภัณฑารักษ์ ‘ฮุง เยือง’ เล่าเรื่องชีวิตในชุมชนเกษตรกรรมที่เวียดนาม และประสาทสัมผัสที่นำไปสู่โลกไม่คุ้นเคย
In Focus
Posted on Jul 12
‘Homecoming’ นิทรรศการผสานใจในวันฟ้าหม่น ที่กลับมาชวนเรา ‘พาใจกลับบ้าน’ กันอีกครั้ง
Exhibition
Posted on Jul 11
‘Procession of Dystopia’ ประสบการณ์ถูกควบคุมระดับประสาทสัมผัส ที่เราอยากเจอแค่ในงานศิลปะเท่านั้น
Exhibition
Posted on Jul 11
สำรวจจุดวิพากษ์ศิลปะฮีลใจและการรู้เท่าทันจิต ในความคิดของนักเยียวยาด้านดนตรี วริศ ลิขิตอนุสรณ์
In Focus
Posted on Jul 10
‘Dear my old friends,’ ด้านที่งดงามของการจากลา ในสายตาของศิลปิน ‘พิแน’
Exhibition
Posted on Jul 10
‘Bloom in Your Heart’ นิทรรศการดอกไม้ที่มอบพลังใจจากภายในสู่ภายนอก
Exhibition
Posted on Jul 10