ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
อดีตช่างมัน ปัจจุบันช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
คนทำงานศิลปะจะได้อะไรจาก พรบ. เพื่อคนทำงานศิลปะ สรุปวงสนทนาว่าด้วย พ.ร.บ. THACCA โครงสร้างใหม่ที่อยากเปลี่ยนระบบนิเวศศิลปะไทย
Bulletin
Posted on May 15
ความเป็นจริงของเกษตรกรไร้หน้า และระบบขายดอกไม้ที่ท้าทายมาตรฐานความงาม ในนิทรรศการร้านค้า ของศิลปิน นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ และ ภัณฑารักษ์ ธิติ ธีรวรวิทย์
In Focus
Posted on May 13
เยี่ยมสตูดิโอ Rudy Meyer ศิลปินป็อบอาร์ตที่มองภาพอดีตเป็นสีสันสดใส
Exhibition
Posted on May 9
Country Home Sheriff นิทรรศการที่ชวนควบม้าแบบชายแทร่ไปกับกำนันสุดเสวแห่งบ้านคาวบอย 18+
Exhibition
Posted on May 3
‘Hands’ ความทรงจำของร่างกาย อาจไม่ใช่ความทรงจำเดียวกับที่เราเห็นด้วยตา
Exhibition
Posted on Apr 30
‘Good Old Neon’ สัมผัสของมนุษย์ที่ห่อหุ้มแนบชิดเรา และพาออกไปจากตรรกะแห่งโลก
Exhibition
Posted on Apr 30