วิสารัตน์ เกษรแก้ว
วิสารัตน์ เกษรแก้ว
คนดีชอบแก้ไข คนมีไฟชอบแก้งาน
Ctrl+R Collective กดปุ่ม ‘รีเฟรช’ ความเข้าใจแบบเดิม ๆ แล้วไปพูดคุยกับกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่อยากเริ่มต้นบทสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
In Focus
Posted on Feb 17
‘The Mirage Collection’ Sansiri x GC x Fah Chak เฟอร์นิเจอร์ที่รวมดีไซน์สวย ความสบาย และความเป็นมิตรกับโลกเข้าไว้ด้วยกัน
Advertorial
Posted on Feb 12
‘Liminal Space’ นิทรรศการโดยสนิทัศน์​ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ที่ชวนเราหยุดพักเพื่อรับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกและข้างในตัวเราเอง
Exhibition
Posted on Jan 31
โบว์เวียดนาม AI และสารพัดเรื่องราวที่สั่นสะเทือนวงการดีไซน์ในปี 2023
Design
Posted on Jan 9
ไปสนุกกับเครื่องเล่นท่ามกลางผลงานของ Basquiat, Dalí, Haring, Hockney และ Lichtenstein ที่ Luna Luna: Forgotten Fantasy สวนสนุกศิลปะจากปี 1987 ที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่!
Bulletin
Posted on Jan 9
DOW - Department Of Wonder ชุมชนนักสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยความสงสัย
Advertorial
Posted on Dec 22