ฆฤณ ถนอมกิตติ
ฆฤณ ถนอมกิตติ
อ่านว่า 'คลิน' พยางค์เดียว
โอชิน–สาริสา ธรรมลังกา : คุยกับศิลปินและเจ้าแม่ NFT space สุดจึ้ง ยืน1 ในคอมมูนิตี้ไทย
In Focus
Posted on Jan 24
1dontknows: NFT Artist และ Digital Collage Artist แนว Surrealism เมื่อศิลปะยุคคลาสสิกผสมกับความป๊อบในปัจจุบัน จนเกิดเป็นจินตนาการใหม่
Artist on Our Radar
Posted on Jan 24
“เมื่อภาพยนตร์ไม่ใช่กระจกสะท้อนวรรณกรรม” - สำรวจเบื้องหลังว่าทำไมการแปลงนิยายของ Haruki Murakami เป็นหนังถึงยากนัก
Movie & TV Series
Posted on Jan 24