กันและกัน Each Other’s เมื่อ ‘ดอกไม้’ และ ‘ภาชนะ’ ถูกจับคู่เพื่อสร้างความหมายใหม่ในงานศิลปะ

Post on 23 July

ถ้าหน้าที่ของ ‘ภาชนะ’ คือการรองรับเพื่อบรรจุสิ่งของ แล้ว ‘ดอกไม้’ ล่ะ? มันดำรงอยู่ไว้เพียงเพื่อถูกนำไปตกแต่งให้งดงามเท่านั้นหรือ?

Jonathan Callan ประติมากรชาวอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า เขาเชื่อว่า ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นผิว ถึงแม้ภาพของมันจะปรากฏอยู่ตรงหน้า แต่เราก็ยังไม่อาจรู้จักหรือสัมผัสถึงแก่นแท้ของมันได้ ถ้ายังไม่ได้ค้นพบสิ่งที่อยู่ภายใน

‘กันและกัน / Each Other’s’ คือนิทรรศการกลุ่มจากความร่วมมือของ Grains & Grams และ ATT19 ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดดังกล่าวของศิลปินคนดัง ก่อนจะไปเชื้อเชิญ 12 คนสร้างสรรค์จากหลากหลายแวดวงมาเนรมิตผลงานศิลปะร่วมกับ 12 ศิลปินดอกไม้ จับคู่ผลิตผลงานเพื่อเติมเต็มและสร้างความหมายใหม่ในงานศิลปะ

ผลงานศิลปะทั้ง 12 ชิ้นประกอบไปด้วยการจับคู่กันระหว่าง 12 คนสร้างสรรค์ และ 12 ศิลปินดอกไม้ ไม่จะเป็น

 • ฤดี ตันเจริญ - ๑๐๐๐ MALAI
 • พิชาญ สุจริตสาธิต - ธามม์ นีลพนากูล (Blue in Green)
 • ธีรพจน์ ธีโรภาส (Kitt.Ta.Khon) - พลอยนภัส โรจน์รุจาภรณ์ + ธนวัฒน์ แซ่ตั้น (Bonne)
 • ต่อลาภ ลาภเจริญสุข - Eric Tobua
 • ภาคภูมิ วิทยวรการ - ชิดชนันท์ สุขพงษ์ (MALA)
 • ภาคภูมิ (นานุ) ยุทธนานุกร (NANU) - นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
 • ชานนท์ นครสังข์ - PHKA
 • สุมนัสยา โวหาร - อรรัชชา วิวัฒน์มนัสกุล (Pollen Season)
 • ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ (Kabet Glass) - TRISS
 • จุฑามาส บูรณะเจตน์ + ปิติ อัมระรงค์ (o-d-a) - กิตติธร เกษมกิจวัฒนา (Vétiver)
 • ณัฏฐา เจริญพานิช - ใหม่ กิตติพันธ์วานิช (Wake Up In The Garden)
 • โม จิรชัยสกุล - ธีรารัตน์ ตรีรัตน์ (You Said No Flowers)

📍กันและกัน Each Other’s
วันที่ 13 - 30 กรกฎาคม 2023
ATT19 เจริญกรุง 30
เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 18:00 น.