ณฐเดช ภู่สุนทรธรรม
ณฐเดช ภู่สุนทรธรรม
เด็กจิต Ψ ผู้ชื่นชอบการตระเวนเที่ยวและทำความเข้าใจผู้คน
Mark Rothko ศิลปินผู้วาด ‘อารมณ์’ ของมนุษย์
History
Posted on Jan 24
Johannes Vermeer ศิลปินผู้ฉาย ‘แสง’ ส่องสามัญชนคนธรรมดา
History
Posted on Jan 24
Francisco Goya : ศิลปินผู้นำเสนอภาพ ‘ฝันร้าย’ ของสังคม
History
Posted on Jan 24
ประวัติย่อของ ‘ภาพในเพลง’ อรรถรสใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งตามกาลเวลา
History
Posted on Jan 24
Introspection - Gongkan Solo Exhibition
Tomtom
Posted on Jan 24