อมต โชติพันธุ์
อมต โชติพันธุ์
อย่าอายที่จะถือมัทฉะ
ความสบายใจที่นิยามใหม่ด้วยความสนุก ของศิลปินขี้เล่น ‘MY MAYO’
Artist on Our Radar
Posted on Jan 17
Sleepybeee นักวาดผู้สร้างพายุดอกไม้ที่หมุนวนในใจคนดู
Artist on Our Radar
Posted on Jan 17
ทำหนังให้เป็นกลางกับ อิฐ - ปฏิภาณ บุณฑริก ผู้กำกับ Solids by the Seashore ภาพยนตร์บนผืนผ้าใบที่ชวนให้ใคร ๆ มาช่วยกันเติม
In Focus
Posted on Jan 15
DOW - Department Of Wonder ชุมชนนักสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยความสงสัย
Advertorial
Posted on Dec 22
เมื่อคนรักจูบศิลปิน เขาเห็นดวงอาทิตย์จูบพืชพรรณและโลก มองโลกแบบบราซิล (?) และเชียงรายกับ Ernesto Neto ศิลปินระดับโลกใน Thailand Biennale Chiangrai 2023
In Focus
Posted on Dec 22
เมื่อแรงกดดันกลายเป็นสิ่งเสพติด ความยุ่งเหยิงจึงกลายเป็นสุนทรียะของศิลปิน Accident 2000
Artist on Our Radar
Posted on Dec 19