อมต โชติพันธุ์
อมต โชติพันธุ์
อย่าอายที่จะถือมัทฉะ
History of Post-Rock: ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของดนตรีที่ลอย? ลึก? หรืออาจจะนิยามไม่ได้เลย?
History
Posted on May 10
เยี่ยมสตูดิโอ Rudy Meyer ศิลปินป็อบอาร์ตที่มองภาพอดีตเป็นสีสันสดใส
Exhibition
Posted on May 9
Country Home Sheriff นิทรรศการที่ชวนควบม้าแบบชายแทร่ไปกับกำนันสุดเสวแห่งบ้านคาวบอย 18+
Exhibition
Posted on May 3
‘Hands’ ความทรงจำของร่างกาย อาจไม่ใช่ความทรงจำเดียวกับที่เราเห็นด้วยตา
Exhibition
Posted on Apr 30
‘Good Old Neon’ สัมผัสของมนุษย์ที่ห่อหุ้มแนบชิดเรา และพาออกไปจากตรรกะแห่งโลก
Exhibition
Posted on Apr 30
“ความเป็นชุมชนย่อมมีความหมายมากกว่าความเป็นชาติ” มองตัวตนคนเอเชียใหม่ผ่านแง่มุมประวัติศาสตร์การพลัดถิ่นกับ ดร. เวนเนส เฉิง ภัณฑารักษ์นิทรรศการ Nomadic
In Focus
Posted on Apr 24